nieuws archief

overzicht

Open Oproep Oriëntatiereis 2015 naar Chili en Colombia

Centro Cultural Palacio La Moneda, Santiago, Chili

Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaar en bemiddelaars uit de beeldende kunst naar buitenlandse regio’s die in opkomst zijn en interessante ontdekkingskansen bieden. Van 20 september tot en met 4 oktober 2015 is het reisdoel Chili (Santiago de Chile en Valparaiso) en Colombia (Bogota, Medellin en Calin). Belangstellenden kunnen zich tot vrijdag 1 mei aanmelden.

Het programma bestaat uit bezoeken aan musea, presentatie-instellingen, galeries, artist-in-residence plekken en kunstenaars in de verschillende steden.
In Chili zijn dit musea zoals Museo de Arte Contemporáneo, Sede Parque Forestal, galeries zoals Galeria Metropolitana en presentatie-instellingen zoals Centro Cultural Palacio La Moneda. In Colombia worden musea bezocht zoals Museo del Oro, de kunstbeurs ArtBO en de presentatie-instelling FLORA.

De reis wordt in samenwerking met het Vlaamse Kunstenpunt, de Danish Arts Agency en de Zwitserse Pro Helvetia georganiseerd. In totaal nemen ongeveer 18 personen deel aan de reis; van wie zes deelnemers uit Nederland die door het Mondriaan Fonds worden geselecteerd, twee kunstenaars en vier bemiddelaars. Het fonds is hoofdfinancier van de reis voor de Nederlandse deelnemers. Inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten (hotel en ontbijt) en enkele gezamenlijke lunches en diners. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van 750 euro gevraagd.
 
Wie kunnen zich aanmelden?
De oriëntatiereis staat open voor maximaal vier bemiddelaars voor hedendaagse beeldende kunst en twee beeldend kunstenaars. Belangstellenden die zich willen aanmelden moeten voldoen aan de volgende criteria:
·    een duidelijke motivatie om aan deze reis deel te nemen;
·    ter plaatse iets te bieden hebben in de zin van expertise, uitwisseling, samenwerking;
·    de opgedane kennis en de netwerken kunnen omzetten in concrete project(en);
·    (enige) internationale ervaring hebben;
·    wonen en werken in Nederland.
Voor bemiddelaars geldt tevens dat ze moeten beschikken over een podium; zoals tentoonstellingsruimte, publicatie of tijdschrift.

De deelnemers moeten rekening houden met een zeer intensief programma en met een inzet die verder reikt dan de reis zelf. Voorafgaand, tijdens en na afloop van de reis wordt van de deelnemers verwacht dat zij presentaties geven over hun werkzaamheden, deelnemen aan discussies en de verworven kennis voor het vakgebied toegankelijk maken, bijvoorbeeld door het maken van een verslag.

Voor vragen over de reis en de inschrijving kunt u terecht bij Haco de Ridder, 020 523 15 23 of h.deridder@mondriaanfonds.nl.

Klik hier voor de toelichting en het online aanvraagformulier.