nieuws archief

overzicht

Team mentoring vernieuwd

Het Mondriaan Fonds biedt in samenwerking met Cultuur+Ondernemen de mogelijkheid van mentoring aan: een programma-op-maat dat kunstenaars met een Werkbijdrage Jong Talent ondersteunt bij hun ondernemerschap en artistiek-inhoudelijke ontwikkeling. Het traject bestaat uit een aantal ontmoetingen om de ontwikkeling en de voortgang van het werk te bespreken en te komen tot een uitwisseling van ideeën, inspiratiebronnen en ervaringen. Sinds het begin van het programma hebben hier al meer dan tachtig kunstenaars met succes gebruik van gemaakt.

Het team van mentoren waar kunstenaars uit kunnen kiezen is onlangs vernieuwd. Acht nieuwe mentoren zijn geselecteerd op basis van specifieke mentoring- of begeleidingskwaliteiten. Dat zijn: Laurence Aëgerter (kunstenaar), Eylem Aladogan (kunstenaar), Hanne Hagenaars (curator en schrijver), Katrin Korfmann (kunstenaar), Gabriel Lester (kunstenaar), Nathaniel Mellors (kunstenaar), Lisette Smits (curator en educator) en Juha van ’t Zelfde (DJ en organisator).

Een deel van hen heeft een relatie met het Mondriaan Fonds, bijvoorbeeld als (ex-)commissielid of adviseur of omdat zij zelf een bijdrage van het Fonds hebben ontvangen. Zo zorgen zij ook voor de overdracht van kennis en ervaring die mede met steun van het Mondriaan Fonds is opgebouwd. Een overzicht met profielen van alle mentoren waaruit kan worden gekozen is hier te vinden. Startende kunstenaars kunnen ook zelf een mentor voorstellen, los van het bestaande team.

Kunstenaars met een Werkbijdrage Jong Talent kunnen contact opnemen met de projectleider van mentoring: Christine Sluysmans van Cultuur+Ondernemen. Zij kan helpen bij het kiezen van een mentor of vragen beantwoorden.