nieuws

overzicht

Twee nieuwe buitenlandateliers voor kunstenaars en bemiddelaars

ZK/U in Berlijn en Bamboo Curtain Studio in Taipei ZK/U in Berlijn en Bamboo Curtain Studio in Taipei

Het Mondriaan Fonds biedt twee nieuwe buitenlandateliers aan voor kunstenaars en bemiddelaars in Berlijn en Taipei. Aanvragen kan tot en met 3 december 2018 voor een werkperiode in 2019.

De twee ateliers die in deze ronde worden aangeboden zijn:

ZK/U (Zentrum für Kunst und Urbanistik) in Berlijn is een residency die zich beweegt op het snijvlak van beeldende kunst, artistic research, architectuur en stedelijke innovatie; een ‘laboratorium’ gericht op het fenomeen stad. ZK/U wil de internationale en lokale uitwisseling over mondiale vraagstukken faciliteren en is geïnteresseerd in interventies in de openbare ruimte waarbij kunstenaars, bewoners en lokale initiatieven zich de publieke ruimte eigen maken. ZK/U is gevestigd in een oud spoorwegdepot in het noorden van de Berlijnse wijk Moabit. Dit gebied is niet ver van het centrum en behoort tot de ontwikkeling zones van Berlijn. Het residency programma bestaat uit onderlinge uitwisseling van ideeën, wekelijkse diners, waar de residenten een platvorm hebben om hun projecten aan geselecteerde gasten te presenteren en maandelijkse studiobezoeken door professionals uit het ZK/U-netwerk.

Bamboo Curtain Studio (BCS) in New City Taipei is een residency die opereert op het snijvlak van kunst en ecologie, zoals voedsel productie, water, plantkunde, (natuur) rampen, landschaps-ontwikkeling, maar ook geestelijke gezondheid, politiek of technologie. Duurzaamheid en ecologie zijn urgente onderwerpen en met deze residency kan het Mondriaan Fonds bijdragen aan het artistiek onderzoek hiernaar. De residency biedt kunstenaars de ruimte om op dit gebied onderzoek te doen binnen een Aziatische context en krijgen ze mogelijk toegang tot de Taipei Biënnale, waar BCS nauw mee samenwerkt. De residenten delen de resultaten van hun residency eind 2019 op een symposium bij de Jan van Eyck Academie.

Het doel van een werkperiode bij een gastatelier in het buitenland is het stimuleren van de verdieping van de (artistieke) ontwikkeling en de praktijk van beeldend kunstenaars en bemiddelaars in het buitenland of in een andere omgeving. Hierdoor kunnen aanvragers ook nieuwe (inter)nationale contacten, netwerken en markten verkennen, uitbreiden en opbouwen. De meeste buitenlandateliers maken deel uit van internationale initiatieven en programma’s voor kunstenaars uit de hele wereld.

Klik hier voor meer informatie over de Bijdrage Gastateliers van het Mondriaan Fonds.