Projectstudio China – Beijing

Beijing is een dynamische en interessante stad. Ook de uitgestrektheid en de chaos in de stad maken die tot een belevenis. Op het eerste gezicht lijkt Beijing misschien op een van de vele grote metropolen in Azië, maar de stad is gelaagder en complexer. Oude hutongs worden in rap tempo afgebroken om er nieuwe wijken met imposant hoge flatgebouwen voor in de plaats te zetten. De stad bevindt zich in een voortdurende staat van verandering. Welke effecten heeft dit bijvoorbeeld op de stad en zijn inwoners? De projectstudio biedt een fantastische mogelijkheid aan kunstenaars en bemiddelaars om zich tot deze snel ontwikkelende metropool te verhouden.

Sinds 2009 biedt het Fonds deze artist-in-residence plek aan in Beijing. Deze residency is ondergebracht bij het Institute for Provocation (IFP) een multidisciplinair onderzoeksplatform dat vanuit Beijing opereert. Het IFP wil een ‘crossway’ zijn tussen disciplines en attitudes op het gebied van kunst, architectuur, design en stedenbouw. Door haar brede netwerk van kunstenaars, beleidsmakers en onderzoekers in China en daarbuiten, kan het IFP de residenten veel informatie aanbieden en hen onderdeel laten uitmaken van het netwerk. De gastkunstenaars werken er te midden van onderzoekers die actief zijn binnen verschillende disciplines en een brede basis aan informatie produceren over de hedendaagse Chinese metropool in al zijn complexe verschijningsvormen. Het IFP onderzoekt voortdurend zowel theoretische als praktische vragen over de stad en haar structuur, haar geschiedenis, en hoe de stad opereert als een organisme. Het IFP heeft tot doel nieuwe verhalen over de stad, haar ruimten en locaties door middel van zelf-geïnitieerde interventies en onderzoeksprojecten uit te lokken.

In overleg met het IFP en de gastkunstenaar wordt nagedacht over de manier waarop de residentie wordt afgerond – bijvoorbeeld met een presentatie, lezing of publicatie – en worden hiervoor de juiste partners in de stad aangezocht.  Het IFP is een collectief dat geleid wordt door kunstenaars-curatoren Hu Wei en Dai Xiyun samen met kunstcriticus Song Yi.  Ze worden bijgestaan door een internationale adviesraad waaronder architecten/onderzoekers/curatoren Chen Shuyu en Max Gerthel (Zweden), editor/curator Els Silvrants-Barclay (Brussel) en theoretica/kunstenaar You Mi (Duitsland).

Gelegen in het hart van de wijk Chaoyang van Beijing tussen de toeristische Nanluoguxiang met zijn souvenirwinkels en snackbars en een zeer lokale hutong omgeving, vormt het IFP een onderdeel van een kleine maar groeiende groep van non-profit kunstruimten binnen de grenzen van de oude stad. De locatie biedt een inzicht in de convergentie van een oude woning typologie en zijn hedendaagse incarnatie. De kunstenaar heeft de beschikking over een woon/slaapruimte en een apart atelier in een kleine hutong. Voor meer informatie zie www.iprovoke.org.

In 2018 werken achtereenvolgens Yoeri Alexander Guépin en Dennis de Bel in de projectstudio. . Eerder verbleven Johan Kleinjan, Marc Oosterling Charlott Markus, Michiel Hilbrink, Esther Kokmeijer, Maurice Bogaert, François Dey, Maja Bekan, Angela Serino, Zoro Feigl, Serge Onnen, Tudor Bratu, Ram Katzir, Roderick Hietbrink, Edwin Zwakman, Reinaart Vanhoe , Aram Tanis, Sascha Pohle en Lard Buurman in dit atelier.

China2 China6

Voor wie?
De residency in de projectstudio kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars/bemiddelaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één kamer een half jaar samen te wonen.

Bedrag en werkperiode
De werkperioden in die in deze ronde worden aangeboden, lopen van 1 januari t/m 30 juni 2019 en 1 juli t/m 31 december 2019.

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een beurs van 8.730 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 970 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager. De huur van de studio en woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan de Projectstudio China voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2019 was op 16 april 2018. Op dit moment kunnen geen aanvragen worden ingediend. Voor meer informatie over Projectstudio Beijing en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Dewy Karsten Schüler (020-5231515).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts twee kandidaten voor een verblijf in de Projectstudio Beijing gekozen kunnen worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in Beijing, China of andere landen een Projectinvestering Kunstenaar aangevraagd kan worden.
Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 16.02.2018