Tijdelijke Binnenlandateliers

Voor een werkperiode van twee tot zes maanden in 2019/2020 bood het Mondriaan Fonds in totaal zes werkperiodes aan bij de volgende gastateliers. De deadline voor het indienen van aanvragen was maandag 16 juli.

  1. SRV – Kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG) (Leeuwarden) (voor kunstenaars)
    (1 periode van 2 maanden)
  2. De Geheime Bunker (Studio Omstand) (Arnhem) (voor kunstenaars en bemiddelaars)
    (1 periode van 2 maanden)
  3. Beeldenstorm/Daglicht en GlasLab (Eindhoven /Den Bosch) (twee werkperioden van 4 maanden)
  4. airWG (Amsterdam) (voor kunstenaars van buiten de regio Amsterdam) (1 werkperiode van 6 maanden)
  5. W139 (Amsterdam)  (voor kunstenaars van buiten de regio Amsterdam) (1 periode van 4 maanden)
  6. SCHUNCK*, Heerlen (voor kunstenaars en bemiddelaars) (1 periode van 6 maanden)

De meeste ateliers worden voor het eerst door het Mondriaan Fonds aangeboden. SCHUNCK* staat opnieuw in de lijst vanwege de populariteit en succesvol verlopen werkperiode.

Met de ‘tijdelijke binnenlandateliers’ wil het Mondriaan Fonds kunstenaars en bemiddelaars de mogelijkheid bieden om in een stimulerende omgeving in Nederland bijzonder werk te maken en te komen tot een uitwisseling van ideeën en inspiratiebronnen. Het wil bovendien een bijdrage leveren aan een grotere binnenlandse mobiliteit en zichtbaarheid van kunstenaars. Dit mede vanuit de overweging dat niet alleen verre oorden kunstenaars inspireren of de mogelijkheid bieden hun werk te ontwikkelen of te verdiepen: ook het verblijf in eigen land kan veel opleveren, zowel voor de kunstenaar als voor de plek/regio. De selectie voor 2019 is gemaakt in overleg met DutchCulture / Trans Artists. Daarbij is gelet op de artistieke mogelijkheden die geboden worden, de belangstelling van kunstenaars voor bepaalde locaties, en de connectie die er wordt gemaakt met beeldende kunst en erfgoedinstellingen om de resultaten van de werkperiode voor een breed publiek zichtbaar te maken.

Voor 2019 wordt een aantal bijzondere, grotendeels nieuwe ateliers met een uiteenlopend karakter aangeboden: van een werkperiode in De Geheime Bunker voor kunstenaars en bemiddelaars die open staan voor de ervaring van werken in echte stilte en afzondering en die willen ondervinden wat het leven in de natuur en onder primitieve omstandigheden doet met zichzelf, hun werk en werkproces tot een meer op het proces van de autonome kunstproductie gerichte projectruimte en reflectie op de eigen ontwikkeling in airWG. Van een atelier dat verbonden is aan de tentoonstellingspraktijk en het netwerk van W139 voor kunstenaars die verbinding en uitwisseling willen zoeken met andere makers en publieksgroepen zowel binnen als buiten W139 tot een werkperiode gericht op experiment en onderzoek naar de diverse mogelijkheden van glasverwerking bij Beeldenstorm/Daglicht en Glaslab. In alle gevallen worden de resultaten van de werkperiode op locatie gepresenteerd.

voor wie
De gastateliers kunnen alleen door beeldend kunstenaars worden aangevraagd, andere door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

bedrag en werkperiode
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragers moeten zich er van bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Een adviescommissie van het Mondriaan Fonds zal uit de inzendingen een voorselectie maken van maximaal 3 kandidaten per werkperiode. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de directies van de verschillende plekken. Per gastatelier kan slechts één kunstenaar of bemiddelaar (of eventueel een duo) worden geselecteerd, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van het atelier gaat het om werkperiodes van twee tot zes maanden. De werkperiodes zijn per gastatelier verschillend.

De deadline voor aanmeldingen was maandag 16 juli 2018. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Lees alvorens een aanvraag te doen de toelichting en de algemene voorwaarden die van toepassing is op bijdragen van het Mondriaan Fonds. Er wordt naar gestreefd de selectie eind augustus 2018 afgerond te hebben.
De formulieren moesten bij voorkeur in het Nederlands worden ingevuld. U kon per ronde voor maximaal twee ateliers een aanvraag indienen, waarbij u moest aangeven naar welk atelier uw voorkeur uitgaat. U kunt uiteindelijk echter maar voor één atelier worden voorgedragen.

Voor meer informatie over onderstaande ateliers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma of bel 020-5231640.

Overige gastateliers
Gastateliers die in het verleden werden aangeboden zijn: AVL Mundo (Rotterdam) / Kunstvereniging Diepenheim / Luceberthuis (Bergen) / Satellietgroep i.s.m. DCR Gueststudios op de Zandmotor Den Haag / Guesthouse Castrum Peregrini, Amsterdam / Beeldenstorm i.s.m. Grafisch Atelier Daglicht, Eindhoven / Het Wilde Weten, Rotterdam / PAIR Landscape Labs i.s.m. SIGN, Groningen / DordtYart (Dordrecht) / 1646 (Den Haag) / Werkplaats Diepenheim / Luceberthuis (Bergen) / Stichting IK (Oost-Souburg) / Het Vijfde Seizoen (Den Dolder) / MIETair (Beers) / Amsterdams Grafisch Atelier (Amsterdam) / Gastatelier Louwrien Wijers (Ferwerd) / Kaus Australis (Rotterdam) / Atelier aan de Middendijk (Usquert) / AIR Dalen (Dalen) / B32 Onderzoeksatelier (Maastricht) / M4 Gastatelier (Amsterdam) / Gastatelier Deelderwoud (Hoenderloo) / Het Koetshuis Museum Van Loon (Amsterdam) / KIK (Kolderveen) en Project Probe (Arnhem).
Voor deze en andere gastateliers kan ook een aanvraag gedaan worden via een Projectinvestering Kunstenaar of Projectinvestering Bemiddelaar.

Het Mondriaan Fonds programmeert één vast gastatelier in Nederland: het Pompgemaal Den Helder.

laatste wijziging: 17.07.2018