De Verbeelding

Dick Tuinder, Winterland Dick Tuinder, Winterland

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds, gericht op films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven.

Voor de Verbeeldingsronde 2017/2018 zijn vier projecten in ontwikkeling gesteund. Klik hier voor deze selectie. Uit deze vier projecten selecteerde een gezamenlijke commissie van het Mondriaan Fonds en Filmfonds twee artistieke speelfilms voor een realiseringsbijdrage, te weten The Last Ride Of The Wolves van Alberto De Michele en Nummer achttien van Guido van der Werve. Zie hier voor meer informatie.

 • Voor wie?

  Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

  De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van ten minste één film met een bioscoopuitbreng in Nederland. Tevens dient de producent  over ervaring te beschikken met de productie en uitbreng van kunstzinnige, artistieke en/of experimentele films.

  De regie van de film dient in handen te zijn van een professioneel beeldend kunstenaar, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds. De beeldend kunstenaar dient daarbij ten minste de afgelopen drie jaar aantoonbaar professioneel werkzaam te zijn als beeldend kunstenaar en geïntegreerd te zijn in het Nederlandse beeldende kunstcircuit. Daarnaast dient hij/zij een aantoonbare goede staat van dienst te hebben op het gebied van onafhankelijke artistieke, kunstzinnige en/of experimentele films. Aanvragen van personen die nog een beroepsopleiding volgen, inclusief een postacademische opleiding, worden niet in behandeling genomen. De producent en de beeldend kunstenaar mogen niet dezelfde persoon zijn.

 • Bijdrage

  • Vier projecten kunnen in de ontwikkelingsfase gesteund worden. Dit kunnen projecten zijn in vroege en latere fase van ontwikkeling. De commissie beoordeelt de aanvraag op basis van de synopsis, regisseurstoelichting en eerder werk. De ontwikkelingsbijdrage bedraagt maximaal 10.000 euro per project.
  • Twee van de vier projecten worden in een later stadium geselecteerd voor een realiseringsbijdrage. De bijdrage bedraagt maximaal 300.000 euro per project
 • Deadlines

  • De vier geselecteerde aanvragers konden tot 27 maart 2018 een realiseringsaanvraag indienen.
  • Na het indienen van een filmplan voor realisering werden de aanvragers uitgenodigd hun plan mondeling aan de commissie te presenteren op 19 april 2018.
 • Voorwaarden en criteria

  • Het project vindt zijn oorsprong voornamelijk in het visuele aspect van het medium en heeft de artistieke potentie om voor toonaangevende internationale filmfestivals geselecteerd te worden.
  • Het project heeft een minimale lengte van 60 minuten.
  • Eventuele aanvullende financiering dient binnen twaalf maanden na toekenning gerealiseerd te zijn.
  • De realiseringsbijdrage van de fondsen moet een substantieel onderdeel vormen van het totaalbudget.
  • Het project is geschikt voor vertoning op één scherm (single screen) en voor uitbreng in de bioscoop.

  Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden voorgelegd aan een selectiecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de beide fondsen.
  Bij de selectie wordt gelet op:

  • de kwaliteit van het filmplan, waarbij onder andere gelet wordt op de interne consistentie en de visualiteit;
  • het filmische experiment met betrekking tot de grenzen tussen de cinematografie en de beeldende kunst;
  • de motivatie en de visie op de te maken film van zowel de producent als de beeldend kunstenaar;
  • de kwaliteit van het oeuvre en de staat van dienst van de beeldend kunstenaar en de producent;
  • de financiële en productionele haalbaarheid en soliditeit van het filmplan, waaronder de haalbaarheid van de aanvullende financiering binnen de gestelde termijn;
  • de mate waarin de productie impact heeft op de Nederlandse audiovisuele en beeldende kunstsector;
  • de visie op distributie en potentiële distributiepartners.
  • de meerwaarde van de samenwerking tussen de kunstenaar(s) en de producent
 • Procedure 

  • De vier geselecteerde aanvragers konden uiterlijk 27 maart 2018 een realiseringsaanvraag indienen.
  • Na het indienen van een filmplan voor realisering werden de aanvragers uitgenodigd hun plan mondeling aan de commissie te presenteren op 19 april 2018. Het hele team dient op die dag aanwezig te zijn.
  • Uit de selectie voor ontwikkeling komen er maximaal twee films in aanmerking voor realisering.
  • Op 25 april 2018 werd de uitslag van de selectie voor realisering schriftelijk bekend gemaakt. De makers en producenten van de twee geselecteerde projecten werden uitgenodigd voor een toekenningsgesprek op 26 april 2018.
 • Reglementen en protocollen

  Zie de website van het Filmfonds

 • Aanvragen

  Uitsluitend de vier geselecteerde aanvragers konden vanaf 2 januari 2018 aanvragen voor realisering door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen bij het Filmfonds in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Filmfonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 • Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Filmfonds: Nienke Doekes – projectbegeleider New Screen NL
  Mondriaan Fonds: Douke IJsselstein – senior projectmedewerker

  De Verbeelding is het vervolg op een eerdere samenwerking in 2007, 2012, 2014 en 2016. Hieruit zijn voortgekomen (en deels in productie):
  Kala-a-za van Janis Rafa (producent: SNG Film), Dreamlife van Melvin Moti (producent: KeyFilm), Possessed van Daniel van der Velden, Vinca Kruk en Rob Schröder (producent: Dutch Mountain Film), Citizens of Nature van Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan (producent: VRIZA, Ideal Film en seriousFilm), History’s Future van Fiona Tan (producent: Family Affair Films B.V.), Passing the Information van Gerald van der Kaap (producent: Stichting Interakt), Werk van Erik van Lieshout (producent: Popov Film V.O.F.), Winterstilte van Sonja Wyss (producent SNG Film), De Stillen van Ricky Rijneke (producent: Rotterdam Films), Winterland van Dick Tuinder (producent: Column Film), C’est déja l’été van Martijn Maria Smits (producent: De Productie).

laatste wijziging: 13.07.2018