KunstKoopregeling

deadline: 18.02.2019

Galeries kunnen eens in de twee jaar een aanvraag indienen om deel te nemen aan de KunstKoop. Galeries die zijn toegelaten tot de KunstKoop kunnen bij de verkoop van werken hun klanten de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de KunstKooplening. Particuliere kunstkopers kunnen dan een renteloze lening afsluiten en de aankoop gespreid betalen. Hiervoor heeft het Mondriaan Fonds een overeenkomst gesloten met ABN AMRO. De bank betaalt het aankoopbedrag direct uit aan de galerie, het Mondriaan Fonds vergoedt de rente voor de lening direct aan de bank.
Met de KunstKoop wil het Mondriaan Fonds de particuliere markt versterken en de verkoop van kwalitatief goede hedendaagse beeldende kunst en vormgeving stimuleren.

De deadline voor toelating voor de periode vanaf 1 juli 2019-2020 is op 18 februari 2019, 17:00 uur. Meer informatie over de aanvraagprocedure volgt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Philip Montnor (020-5231655) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

laatste wijziging: 13.11.2017