Innovatie en Pilot projecten

Mocht u vragen hebben over innovatieve projecten op gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed, die níet via de bijdragen van het Mondriaan Fonds ondersteund kunnen worden, dan kunt u contact opnemen met Steven van Teeseling, s.vanteeseling@mondriaanfonds.nl / 020-5231522.

Meer informatie
Het Mondriaan Fonds staat open voor innovatieve ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling en verbinding van de beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het speelt in op urgente en actuele thema’s en kan met pilotprojecten aandachtsgebieden benoemen, tijdelijke regelingen ontwikkelen en nieuwe samenwerkingen aangaan, die in het verlengde liggen van de activiteiten van het Mondriaan Fonds.

Het fonds kan bijvoorbeeld alternatieve modellen voor bijdragen en beoordeling onderzoeken, als relatiemakelaar verbindingen faciliteren of in de vorm van open calls belangrijke thema’s agenderen en stimuleren. Het doel is het beleid en het instrumentarium van het Mondriaan Fonds actueel te houden en zo dicht mogelijk aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in het veld van beeldende kunst en erfgoed en daarbuiten.

Het gaat om projecten die worden ontwikkeld in samenspraak met het kunstenveld en van belang zijn voor de ontwikkeling, de zichtbaarheid en/of de maatschappelijke inbedding van de kunsten. Het fonds kan specialisten vragen om advies uit te brengen. Een interdisciplinaire commissie* van adviseurs treedt op als klankbord en reageert op hoofdlijnen op door de directie ingezette projecten en geagendeerde thema’s. De initiatieven worden getoetst op het belang voor de ontwikkeling, de zichtbaarheid en/of de maatschappelijke inbedding van de kunsten. Bij de evaluatie van de projecten wordt gekeken naar de resultaten, waaronder de ‘lessons learned’ en de manier waarop de uitkomsten gedeeld kunnen worden met het kunstenveld. Vaak ontstaan nieuwe bijdrage mogelijkheden vanuit de pilotprojecten.

De pilotprojecten zijn geen bijdragemogelijkheid en er zijn derhalve geen aanvraagformulieren. Wie een plan onder de aandacht van het Mondriaan Fonds wil brengen, kan contact opnemen met Steven van Teeseling, hoofd innovatie en verbinding, s.vanteeseling@mondriaanfonds.nl / 020-5231522.

*De commissie pilot projecten wordt voorgezeten door Birgit Donker (directeur Mondriaan Fonds) en bestaat uit Arnoud Odding (directeur Rijksmuseum Twenthe), Patricia Kaersenhout (beeldend kunstenaar), Jurgen Bey (ontwerper, directeur Sandberg Instituut) en Deirdre Carasso (directeur Stedelijk Museum Schiedam).

Zie onder een selectie van recente pilot projecten: