KunstKoop

KunstKoop KunstKoop

Kunst kopen is geen kunst met de KunstKoop

Een bloeiende kunstmarkt vormt een inkomstenbron voor kunstenaars en getuigt van betrokkenheid van individu en samenleving bij beeldende kunst. Om ook in Nederland de particuliere markt voor kunst van hoge kwaliteit een flinke stimulans te geven is er de KunstKoop van het Mondriaan Fonds.

Met de KunstKoop kunnen particulieren kunst op afbetaling kopen bij meer dan honderd galeries verspreid over Nederland zonder dat zij rente hoeven te betalen. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening. 100% kunst | 0% rente. Sinds 1997 maakten meer dan 49.700 kopers gebruik van de KunstKoop en kochten voor ruim 161 miljoen euro aan kunstwerken.

– De regeling geldt voor kunstwerken (minimumprijs 750 euro) die gemaakt zijn ná 1945 door nog levende kunstenaars.
– De lening bedraagt maximaal 7.500 euro per kunstwerk. Kost het kunstwerk meer, dan voldoet de koper het resterende bedrag zelf.
– De aanbetaling bedraagt minimaal 10 procent van de prijs, met een maximum van 450 euro. Voor werken met een kostprijs boven 7.450 euro gelden hogere aanbetalingen.
– De looptijd van de lening is maximaal drie jaar. Er kan altijd zonder extra kosten vervroegd worden afgelost.
– De koper betaalt minimaal 22,50 euro per maand aan aflossing.
– ABN AMRO bepaalt of de lening wordt toegekend. Toetsing en registratie van de lening bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel maken deel uit van de procedure.
– Kunst in oplage zoals zeefdrukken en litho’s moet aan bij de galeriehouder bekende eisen voldoen.
– Twee grenzen kunnen niet overschreden worden: de regeling is van toepassing voor particulieren in de leeftijd van 18-75 jaar.

Mobiele website
Het Mondriaan Fonds heeft een mobiele website gelanceerd die inzichtelijk maakt welke galeries aangesloten zijn bij de Kunstkoop – verspreid over heel Nederland. Daarnaast is het een instrument om de galeries te vinden, contact op te nemen, meer informatie over de KunstKoop op te doen en te berekenen wat de aflossingsbedragen voor een specifiek kunstwerk zijn. Het ontwerp werd gemaakt door Maurits de Bruijn.

Informatie voor galeries
Galeries kunnen eenmaal in de twee jaar een aanvraag indienen voor deelname aan de KunstKoop. Toelating geldt voor twee of vier kalenderjaren. Voor meer informatie klik hier.

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij de vermelde galeries. Ook kunt u contact opnemen met Philip Montnor van het Mondriaan Fonds, 020-5231655.