Maandelijkse lasten

In de onderstaande tabel staan een aantal voorbeelden van maandelijkse aflossingen. Wanneer voor een andere looptijd wordt gekozen, dan kan het totaalbedrag van de lening gedeeld worden door het aantal maanden dat de lening loopt. De maandelijkse aflossing bedraagt minimaal € 22,50.

bedragen-aflossing