Meester-Gezelregeling

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van beginnende kunstenaars aan begeleiding door ervaren vakgenoten en om de overdracht en uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren, biedt het Mondriaan Fonds een Meester-Gezelregeling aan. Dit bestaat uit projecten en samenwerkingen die startende kunstenaars koppelen aan meer ervaren collega’s voor inhoudelijke begeleiding, zowel artistiek als praktisch en zakelijk. Het gaat om projecten die in het verlengde liggen van de verschillende bijdrages en activiteiten van het Mondriaan Fonds. Zie hier onder voor meer informatie.

Mentoring
In samenwerking met Cultuur+Ondernemen biedt het Mondriaan Fonds de mogelijkheid van mentoring aan; een programma-op-maat dat kunstenaars met een Werkbijdrage Jong Talent ondersteunt bij hun ondernemerschap en artistiek-inhoudelijke ontwikkeling. Het traject bestaat uit een aantal ontmoetingen om de ontwikkeling en de voortgang van het werk te bespreken en te komen tot een uitwisseling van ideeën, inspiratiebronnen en ervaringen.

Leerling/Meester
Het Mondriaan Fonds ondersteunt het project Leerling/Meester van Kunstpodium T, dat afstuderende kunstenaars van verschillende academies in Nederland en daarbuiten koppelt aan meer ervaren vakgenoten. Dit resulteert in een serie tentoonstellingen, waarbij studenten met elkaar en de meester-kunstenaar exposeren.

Projectinvestering Kunstenaar
Voor in tijd begrensde projecten met of zonder concreet resultaat, bijvoorbeeld een stage of leerperiode bij een kunstenaar of culturele instelling in het binnen- of buitenland. Of een praktische samenwerking tussen een mid-career kunstenaar en jonge kunstenaar. Deze vorm van samenwerking geeft een impuls aan de praktijk van de meer ervaren kunstenaar doordat een belangrijk project uitgevoerd kan worden in samenwerking met een jongere kunstenaar. De jongere kunstenaar doet waardevolle praktijkervaring op.

Daarnaast zijn verschillende initiatieven op gebied van beeldende kunst en erfgoed ondersteund in de pilotfase: Kansplaatsen Erfgoedtalent, de masterclass serie The Drive of… en Across the Board. Zie hier onder voor meer informatie.

Voor meer informatie over de Meester-Gezelregeling neemt u contact op met Steven van Teeseling, hoofd innovatie en verbinding van het Mondriaan Fonds.