Voordekunst

Crowdfunding heeft de afgelopen jaren in de cultuursector een vlucht genomen. Steeds meer kunstenaars en instellingen zien de mogelijkheden die crowdfunding biedt, als aanvullende vorm van financiering, maar ook om een nieuw publiek en draagvlak te vinden voor projecten. In Nederland maken nu nog vooral podiumkunstenaars (muziek, theater, dans) gebruik van crowdfunding, terwijl het zich niet alleen voor deze disciplines leent. Om crowdfunding in de beeldende kunst en cultureel erfgoed te stimuleren werkt het Mondriaan Fonds sinds 2013 als eerste publieke cultuurfonds samen met voordekunst.

Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds: “voordekunst is uitgegroeid tot een interessante site voor crowdfunding waarvan kunstenaars, instellingen en het publiek volop profiteren. Dit sluit goed aan bij de gedachte van het Mondriaan Fonds dat draagvlak voor projecten belangrijk is. Daarom zal het bij de beoordeling positief meewegen als aanvragers via voordekunst bewijzen dat er steun is voor hun project”. Wanneer een project zich daarvoor leent, worden aanvragers daarnaast ook door medewerkers van het Mondriaan Fonds actief gewezen op de mogelijkheid van crowdfunding bij voordekunst.

Voordekunst.nl is het eerste en grootste crowdfunding platform voor kunstprojecten in Nederland. Voordekunst is opgezet vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en opereert sinds 1 juli 2011 als een zelfstandige stichting. Voordekunst geeft advies, begeleidt crowdfundingcampagnes en helpt zo de doelen van kunstenaars en instellingen te bereiken. Donateurs kunnen via het platform direct en gemakkelijk bijdragen aan het project van hun keuze. Met kleine en grote donaties van particulieren en bedrijven zijn via voordekunst al meer dan 2000 projecten succesvol gefinancierd.

In 2017 biedt het Mondriaan Fonds een stimuleringsbijdrage voor geselecteerde projecten van zowel individuele kunstenaars, beeldende kunst-instellingen als erfgoedorganisaties die een crowdfundingcampagne starten bij voordekunst. Het Mondriaan Fonds draagt 20 procent bij aan het benodigde doelbedrag met een maximum van 2.000 euro per project. Deze bijdrage is voorwaardelijk: alleen wanneer de maker er in slaagt het overige deel via het publiek op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk ingezet. Op deze manier wil het Mondriaan Fonds ondernemerschap van makers en instellingen extra te prikkelen én vertrouwen wekken bij potentiële donateurs om te geven.

voordekunst.nl is het eerste en grootste crowdfunding platform voor kunstprojecten in Nederland. voordekunst is opgezet vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en opereert sinds 1 juli 2011 als een zelfstandige stichting. Naast het AFK zijn de overige partners van voordekunst: Amsterdams Fonds voor de Kunst (founding partner), Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc), Stichting DOEN, Fonds 1818, Kunstraad Groningen, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht (Utrecht voor Cultuur), Provincie Noord-Holland, Boekensteun.be, Deloitte, VSB Fonds, Keunstwurk Fryslân, Provincie Gelderland, ABN-AMRO en Provincie Limburg.

Meer informatie: www.voordekunst.nl