Fundament Foundation – Slow Burn

Het internationale kunstproject Slow Burn in de spoorzone van Tilburg stelt twee thema’s centraal die kenmerkend zijn voor zowel recente ontwikkelingen in de hedendaagse kunst als voor spoorzones: tijd (verwijzing naar transport en reizen) en entropie (geordende wanorde). De combinatie van deze thema’s kan leiden tot inzichten in de (on)mogelijkheden die een her te definiëren gebied als de Tilburgse spoorzone in potentie in zich draagt: een index van mogelijkheden. De deelnemende kunstenaars presenteren voor het merendeel nieuwe werken, die speciaal voor de expositie gemaakt zijn. Deze nieuwe werken worden gecombineerd met enkele recente bestaande werken, die nog niet of nauwelijks eerder in Nederland te zien waren.

Fundament Foundation ontving een bijdrage meerjarenprogramma’s presentatie-instellingen en is nog te bezoeken tot en met 23 juni.

website