Mondriaan Fonds – Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012 van het Mondriaan Fonds bestaat uit twee delen:

Deel 1
besteedt aandacht aan de ontwikkeling die het Mondriaan Fonds in de afgelopen tijd doormaakte, de vernieuwing van het beleid en de speerpunten, geflankeerd door stimulerende voorbeelden. Dit deel werd ontworpen door 75B, is hier te downloaden en is ook in gedrukte vorm op te vragen via bestelling@mondriaanfonds.nl.
download deel 1

Deel 2
bevat alle cijfers over het aantal aanvragen, signaleert opvallende tendensen. Ook zijn hier de namen van gehonoreerde aanvragers terug te vinden, de beschrijvingen van de projecten waarvoor instellingen een bijdrage ontvingen en de jaarrekening van 2012. Dit deel werd ontworpen door Team Thursday en is hier te downloaden.
download deel 2