Opdrachten

Logo Sense of Place Logo Sense of Place

2018
Korenbloemen
Opdrachtgever: Sense of Place
Kunstenaar(s): Esther Kokmeijer

Stichting Sense of Place geeft de opdracht aan Esther Kokmeijer om het semi-permanente werk Korenbloemen te maken in de gemeente Holwerd in Friesland. Kokmeijer maakt van de hemelsblauwe korenbloem een verhalenverteller die de relatie tussen natuur, mens en cultuur zichtbaar maakt. De zee van korenbloemen symboliseren de sterke connectie van Friesland met het water. De korenbloemen visualiseren waar ooit water was en weer water gaat komen. Ze markeren de plek van de nieuwe waterweg die Holwerd mogelijk weer aan zee brengt. De bloemen leggen een cultuurhistorisch verhaal bloot, geven inzicht in toekomstige visies en vertellen hun eigen verhaal. Door menselijk handelen komt de korenbloem nauwelijks meer voor en wordt met uitsterven bedreigt. Het project gaat ook over de achteruitgang van biodiversiteit. Deze verhalen moeten bijdragen aan bewustwording over- en vergrote waardering voor het landschap, de natuur en bijbehorende cultuurhistorische waarden.

Het project zal in 2019 gerealiseerd worden.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 10.000

website