Een aanvraag beoordelen doen we zo zorgvuldig, deskundig en onpartijdig mogelijk. Daarom werken we samen met onafhankelijke adviseurs. Dit zijn experts, zoals kunstenaars, tentoonstellingsmakers, critici, kunsthistorici, museummedewerkers en anderen die de ontwikkelingen van beeldende kunst en cultureel erfgoed naar waarde kunnen schatten.
Bij de beoordeling gelden richtlijnen en criteria die persoonlijke standpunten van adviseurs objectiveren. Behalve op kwaliteit, het belangrijkste criterium, wordt bijvoorbeeld getoetst op presentatie, ontwikkeling, erkenning, professioneel en publiek bereik. De beoordeling komt tot stand in onderling overleg tussen de adviseurs, van wie gevraagd wordt dat zij genereus zijn en over eigen voorkeuren heen kijken.

Het Mondriaan Fonds kent 24 bijdragemogelijkheden. Wanneer een adviseur zelf een aanvraag heeft ingediend of de organisatie waarvoor de adviseur werkt of wanneer de adviseur privé of zakelijk betrokken is bij een aanvraag van anderen, kan een adviseur niet deelnemen aan de betreffende adviesvergadering. De adviseur wordt hiervoor dan niet uitgenodigd of de uitnodiging wordt alsnog ingetrokken. Is er sprake van betrokkenheid bij een aanvraag, dan dient de adviseur het Mondriaan Fonds hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit is vastgelegd in een protocol dat door alle adviseurs wordt ondertekend.
Bij de samenstelling van commissies, die volgt uit een open oproep, houden wij rekening met diversiteit. Om verschillende visies en perspectieven op kunst en erfgoed te waarborgen rouleren de commissies van samenstelling en zijn alle leden telkens slechts tijdelijk betrokken bij het Mondriaan Fonds. In principe wordt een adviseur benoemd voor twee jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens maximaal twee jaar.

Klik hier voor de biografieën van de adviseurs.

Poule van adviseurs
Stephanie Archangel
Katayoun Arian
Atousa Bandeh Ghiasabadi
Delphine Bedel
Lorenzo Benedetti
Dyonna Benett
Frédérique Bergholtz
Aspha Bijnaar
Sara Blokland
Jelle Bouwhuis
Vera Carasso
Annet Dekker
Mique Eggermont
Sidi El Karchi
Zippora Elders
Mila Ernst
Christian Ernsten
Peter van der Es
Bülent Evren
Ellen ter Gast
Jacqueline Grandjean
Antonio Jose Guzman Jaramillo
Hanne Hagenaars
Bas Hendrikx
Niek Hendrix
Mirjam Hoijtink
Michael Huijser
Yasmijn Jarram
Patricia Kaersenhout
Jorrit Kelder
Maarten Kentgens
Hester Keijser
Hanneke Kik
Eva Kleemann
Frank Koolen
Ella Kok-Majewska
Fieke Krikhaar
Anke van der Laan
Imara Limon
Margit Lukács
Marga van Mechelen
Kianoosh Motallebi
Stephanie Noach
Ahmet Polat
Inge Pollet
Ilya Rabinovich
Charlotte van Rappard-Boon
Annemiek Rens
Margriet Schavemaker
André van Schie
Maaike Schoorel
Esther Schreuder
Iris Sikking
Dineke Stam
Fiona Tan
Michael Tedja
Hilde Teerlinck
Marjan Teeuwen
Anja Tollenaar
Vincent van Velsen
Caro Verbeek
Robert Jan Verhagen
Maria Verstappen
Annette de Vries
Agnes Vugts
Julia Vytopil
Kees Zandvliet
Arnisa Zeqo
Annet Zondervan
Christiaan Zwanikken

Adviescommissie Werkbijdrage Jong Talent (WJT)
Jelle Bouwhuis (voorzitter)
Vincent van Velsen (plaatsvervangend voorzitter)
Ahmet Polat
Robert Jan Verhagen
Christiaan Zwanikken
Patricia Kaersenhout
Sidi El Karchi
Frédérique Bergholtz
Maaike Schoorel
Bas Hendrikx
Katayoun Arian
Inge Pollet

Adviescommissie Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT)
Vincent van Velsen (voorzitter)
Frédérique Bergholtz (plaatsvervangend voorzitter)
Robert Jan Verhagen
Bas Hendrikx
Fiona Tan
Bülent Evren
Mique Eggermont
Antonio Guzman Jaramillo
Sidi el Karchi
Maaike Schoorel
Iris Sikking
Niek Hendrix
Marjan Teeuwen

Adviescommissie Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar
Vincent van Velsen (voorzitter)
Frank Koolen (plaatsvervangend voorzitter)
Caro Verbeek
Peter van der Es
Ellen ter Gast
Michael Tedja
Ahmet Polat
Annet Dekker
Margit Lukács
Atousa Bandeh Ghiasabadi
Stephanie Archangel
Yasmijn Jarram
Imara Limon
Arnisa Zeqo
Jacueline Grandjean
Margriet Schavemaker
Robert Jan Verhagen
Ilya Rabinovich

Adviescommissie Bijdrage Presentatie Buitenland
Margriet Schavemaker (voorzitter)
Jelle Bouwhuis (plaatsvervangend voorzitter)
Christiaan Zwanikken
Lorenzo Benedetti
Zippora Elders
Hilde Teerlinck
Hester Keijser
Kianoosh Motallebi
Antonio Guzman
Stephanie Noach
Fiona Tan
Maaike Schoorel

Adviescommissie Bijdrage Samenwerking Musea
Jacqueline Grandjean (voorzitter)
Aspha Bijnaar
Maarten Kentgens
Kees Zandvliet
Hanneke Kik
Ella Kok-Majewksa
Hilde Teerlinck
Anja Tollenaar
Fieke Krikhaar

Adviescommissie Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen
Marga van Mechelen (voorzitter)
Michael Huijser
Eva Kleeman
Christian Ernsten
Julia Vytopil
Imara Limon
Hanneke Kik
Annet Zondervan
Agnes Vugts
Annemiek Rens

Adviescommissie Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen
Anke van der Laan (voorzitter)
Atousa Bandeh Ghiasabadi
Hilde Teerlinck
Niek Hendrix
Robert Jan Verhagen
Mariette Dölle

Adviescommissie Bijdrage Collectieprogramma’s
Charlotte van Rappard-Boon (voorzitter)
Marga van Mechelen
Vera Carasso
Hanne Hagenaars
Jelle Bouwhuis

Adviescommissie Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen
Jorrit Kelder (voorzitter)
Dineke Stam
Stephanie Archangel
Mirjam Hoijtink
Fieke Krikhaar
Kees Zandvliet

Adviescommissie Projectinvestering Instellingen
Kees Zandvliet
Jorrit Kelder
Julia Vytopil
Dyonna Benett
Mila Ernst
Aspha Bijnaar
Esther Schreuder
Ella Kok Majewska
Christian Ernsten
Annette de Vries
Mirjam Hoijtink
Annet Zondervan
Stephanie Archangel
Anja Tollenaar
André van Schie
Agnes Vugts
Niek  Hendrix
Kianoosh Motallebi
Ilya Rabinovich
Yasmijn Yarram

Adviescommissie Bijdrage Opdrachtgeverschap
Hanne Hagenaars (voorzitter)
Patricia Kaersenhout
Julia Vytopil
Marjan Teeuwen
Kianoosh Motallebi
Mique Eggermont
Maria Verstappen

Adviescommissie Bijdrage Publicaties
Annet Dekker (voorzitter)
Ilya Rabinovich
Delphine Bedel
Hanne Hagenaars
Jacqueline Grandjean
Vincent van Velsen
Inge Pollet
Ellen ter Gast

Adviescommissie Werkbijdrage Kunstinitiatieven
Hanne Hagenaars (voorzitter)
Niek Hendrix
Sara Blokland
Yasmijn Jarram
Vincent van Velsen

Adviescommissie Bijdrage Incidentele Aankopen
Charlotte van Rappard-Boon (voorzitter)
De leden van deze adviescommissie worden op ad-hocbasis benoemd.

Selectiecommissie
Eelco van der Lingen (voorzitter)
Norah Karrouche
Clayde Menso
Jean Bernard Koeman
Katja Weitering

Om (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen, is een protocol opgesteld dat door adviseurs wordt ondertekend. Adviseurs kunnen niet adviseren over regelingen waarvoor zij zelf aanvragen. Daarnaast wordt bekeken of een adviseur een zijdelings belang heeft bij de aanvragen die behandeld worden (bijvoorbeeld als conservator of lid van een adviesraad van een instelling of als familielid van de aanvrager).