Across the Board

witte_de_with_logo witte_de_with_logo

Het Mondriaan Fonds ondersteunt de pilotfase van het sector-overschrijdende programma voor cultureel leiderschap, Across the Board. Dit nieuwe programma heeft als doel te komen tot een beter onderling begrip en duurzame relaties tussen een volgende generatie professionals uit de kunsten, het bedrijfsleven en de politiek.

Across the Board is een platform voor uitwisseling, opgezet door Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam. Met een reeks van masterclasses, workshops en discussies zal een groep van twintig veelbelovende professionals – kunstenaars, ontwerpers, kunstprofessionals, ondernemers, beleidsmakers en diplomaten – samenwerken om gedeelde waarden en raakvlakken aan het licht te brengen en mogelijk tegenstrijdige denkwijzen en methodes te her-evalueren. Het programma is gericht op het versterken van de relaties tussen de kunst en andere maatschappelijke domeinen en wil onderzoeken op welke manier interdisciplinaire samenwerking  cultuur kan versterken. Het programma startte in september 2016.

Across the Board wordt ondersteund bij wijze van pilotproject en binnen het beleid van het Mondriaan Fonds dat is gericht op uitbreiding en versterking van projecten en partnerschappen op gebied van talentontwikkeling.