Digitalisering

Patty Morgan Patty Morgan

Digitalisering op het gebied van beeldende kunst en erfgoed is een belangrijk aandachtspunt voor het Mondriaan Fonds, of het nu gaat om collecties, publicaties, tijdschriften, onderzoek of andere platforms voor zichtbaarheid, reflectie en bemiddeling. Via de eigen website en speciale platforms als de Mapping International Activities of de mobiele website voor de Kunstkoop wil het de zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed vergroten. Via verschillende bijdragen (zoals Samenwerking Musea) draagt het fonds bij aan uiteenlopende initiatieven vanuit het veld. Daarnaast zijn verschillende innovatieve platforms, waar nieuwe vormen van presentatie en samenwerking in de praktijk onderzocht worden ondersteund in de pilotfase:

Het Mondriaan Fonds ondersteunde de open oproep Digitaal Erfgoed Zichtbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Via de oproep werden vier projecten gehonoreerd, die digitaal erfgoed toegankelijk maken voor een breed publiek en de gebruiker centraal stellen: van een onderwijsapplicatie die een digitale museumcollectie rechtstreeks het klaslokaal in brengt, tot een digitale kaart met alle beschikbare informatie over verdwenen historische gebouwen.

Het Mondriaan Fonds droeg bij aan de realisering van het online Platform Werkplaatsen. Dit platform is ontstaan vanuit de wens en de urgentie van een groot aantal werkplaatsen om meer samen op te trekken, ervaring en kennis te delen en een duidelijke positie in te nemen over het belang van de werkplaatsen voor de kunst en andere maatschappelijke sectoren. Het online platform maakt het aanbod aan werkplaatsen beter zichtbaar.

Patty Morgan
en We Like Art werden ondersteund omdat zij zorgen voor een betere aansluiting tussen productie, presentatie en verkoop van het werk van beeldend kunstenaars voor een breed en deels nieuw publiek. De platforms maken gebruik van hedendaagse technologieën en van de sociale netwerken van de gebruikers van het platform.

Ook was er steun voor het Laboratorium Actuele Kunstkritiek (LAK), een samenwerkingsverband tussen meerdere (online) culturele tijdschriften in Nederland en Vlaanderen. Het LAK is een initiatief van Het Domein voor de Kunstkritiek en Rekto:verso dat zoekt naar nieuwe wegen voor de tijdschriften, een terrein waar de impact van internet en digitalisering groot is. Het tijdschrift Extra Extra werd ondersteund voor het (door)ontwikkelen van de online platformfunctie en het onderzoeken van nieuwe vormen van representatie voor een nieuwe doelgroep. Het op een laagdrempelige manier zichtbaar maken van kunst staat daarbij centraal.

In het kader van opdrachtgeverschap droeg het Mondriaan Fonds bij aan de blog Publiek Gemaakt, dat met artikelen, recensies, achtergronden en interviews de belangstelling voor kunst in de publieke ruimte wil vergroten en ook nieuwe opdrachtgevers wil bereiken.
Eerder al ondersteunde het fonds een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap. Deze helpdesk sluit nauw aan bij de Bijdrage Opdrachtgeverschap van het fonds en geeft praktische informatie over procedures, bemiddelaars en voorbeeldprojecten van beeldende kunst in de publieke ruimte. De website helpt opdrachtgevers met het formuleren van een goede opdracht aan beeldend kunstenaars.